Sunčeva energija se može koristiti na dva načina:
Kao izvor toplote, na kome je zasnovana djelatnost tvrtke TERMO BEK
Kao izvor električne energije, pretvaranje solarne u električnu energiju

SUNCE EMITUJE NEIZMJERNO VELIKE KOLIČINE LAKO UHVATLJIVE ENERGIJE KOJA JE BESPLATNA I KOJA PRIPADA ONOM TKO JE UHVATI.

Solarnim kolektorskim grijanjem grije se sanitarna voda tokom godine, a primjenjuje se i na instalacijama podnog grijanja u zimskom periodu.

Preporučujemo ovaj vid grijanja sanitarne vode jer:

  • Energija sunca je stalna, teoretski se koristi 365 dana u godini.
  • Energija sunca je ekološki čista i besplatna.
  • Troškovi ugradnje sistema su mali u odnosu na vijek eksploatacije i samo se jednom plaćaju kod ugradnje
  • Energija sunca štedi druge energente koje plaćate a investiciju vraćate za dvije do pet godina .

Sistem solarnog kolektorskog grijanja sastoji se iz sljedećih elemenata: solarnog kolektora, cirkulacione pumpe, cjevovodne mreže, bojlera, automatskih regulacionih uređaja…

viesmann-kolektor2Solarni kolektor, takozvani prijemnik sunčevog zračenja, se montira na krov kuće ako je sistem manji, ili na prizemnu konstrukciju za veći broj kolektora i veće sisteme. Solarni kolektor se kupuje kao gotova paketna jedinica koja se lako ugrađuje. Broj kolektora u sistemu mi proračunski određujemo. Kolektore postavljamo na južnu stranu sveta i ne smiju da budu u sjenci. Ugao postavljanja kolektora zavisi od geografskog područja objekta na kom se ugrađuju. Zadatak bojlera je da sakuplja toplotnu energiju koju isporučuju kolektori i da distribuira do potrošnih mjesta. Zapremina bojlera se određuje proračunom, a ukupna zapremina može da se obuhvati pomoću jednog ili više bojlera. Potrebno je da bojleri imaju električne grijače kojima se voda dogrijava u hladnom periodu ili u danima kada nema sunca. Princip rada solarnog grijanja je jednostavan. Zagrijanu vodu u kolektorima pumpa potiskuje kroz cjevovod do kombiniranog bojlera koji preko izmjenjivača odaje toplotu i grije sanitarnu vodu. Naravno da je potrebno imati i automatsku regulaciju pomoću koje sistem besprijekorno funkcionira. Primjena ovog vida grijanja sanitarne vode je velika. Zastupljena je u domaćinstvima,rezidencijalnim i hotelskim objektima, restoranima, plivačkim bazenima, klinikama, bolnicama, u industriji i na ostalim mjestima gdje je potreba tople vode velika.

TERMO BEK je u dugogodišnjem radu na solarnim sistemima grijanja sanitarne vode i na osnovu praćenja stanja u praksi došao do sljedećih podataka koji se odnose na područje Hrvatske. Solarni kolektor po jednom metru kvadratnom uštedjeće godišnje 750 kWh energije, sistem u ljetnom periodu zadovoljava potrebe tople vode 90-100%, sistem u prelaznom periodu zadovoljava potrebe tople vode 50-70%, sistem u zimskom periodu zadovoljava potrebe tople vode 10-25%. Ovo znači da se u prelaznom periodu voda mora dogrijavati, ali i pored toga ušteda električne energije je evidentna.