“Naša tvrtka redovito prati modernizaciju satelitskih sustava.”

Montaža  Torodial T90 sat. tanjur sa 16 TWIN LNB-a, izvedena u sjedištu tvrtke, a nabavka kompletnog materijala bila je u firmama  KERMAN d.o.o. Nedelišće i kod MKE Varaždin.

Slijede nova iznenađenja (Ruski sateliti).

N O V O S T !!!!               BEZ NEKIH VEĆIH ULAGANJA

Montaža satelitskog tanjura sa 7 (sedam) LNB-a, za naše područje najvažnijih  satelita:

28.2°E Astra 2, 19.2°E Astra,  16.0°E Eutelsat W2, 13.0°E Hot Bird,  5.0°E Sirius 3, 0.8°W Thor & 1°W Intelsat, 4.0°W Amos 1

Nakon što je proradio DIGI TV na Thor satelitu, mislimo da je vrlo aktualno i povoljno  izvesti montažu sa tanjurom i 4 LNB-a.

19.2°E Astra,  16.0°E Eutelsat W2, 13.0°E Hot Bird, 0.8°W Thor